افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 August , 2022
خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
پیام مدیرعامل جمعیت ایثارگران به مناسبت روز خبرنگار؛

خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند

۱۷ مرداد روز پاسداشت تلاش بی ‌وقفه تلاشگران عرصه علم و مجاهدان صحنه عمل است که با سلاح قلم در سرزمین آگاهی قدم می‌زنند.