افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
تنگ کردن سفره فقرا باعث شادی اغنیا و افزایش ثروت آن‌ها و کاهش ثروت فقرا می‌شود ۰۶ دی ۱۴۰۰
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)

تنگ کردن سفره فقرا باعث شادی اغنیا و افزایش ثروت آن‌ها و کاهش ثروت فقرا می‌شود

اگر دولت و مجلس می‌خواهند انقلابی عمل کنند، بسم الله! با «از کجا آورده‌ای؟» سراغِ ثروتمندان برویم ، امروز ۶۳ درصد تقاضا در دست ۳ دهک بالاست، بانکداری خصوصی اساس سرقت از مالیات و جیب مردم است.