افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
قمار باعث پشیمانی آمریکا خواهد شد ۲۷ آبان ۱۴۰۱
وزیر امور خارجه کره شمالی

قمار باعث پشیمانی آمریکا خواهد شد

هرچه امریکا و متحدانش فعالیت‌های نظامی تحریک‌آمیز خود را تشدید کنند، واکنش نظامی کره شمالی شدیدتر و قاطعانه‌تر خواهد شد.